Ναυαγός

My blogs

About me

Gender Male
Occupation Changing the world
Location Κουκουρουκουλάνδη
Introduction Δεν υπάρχω... παρά μόνο όταν θελήσεις να αλλάξεις τον κόσμο που ζεις.
Interests Interesting is everything
Favorite Books Secret Blue Book