பொன்ஸ்~~Poorna

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Industry Technology
Occupation Software
Location San Jose, CA, United States
Introduction எங்கள் மாமியார் அம்முலு என்னும் அலமேலு ஸ்ரீதரன், எங்கள் வசதிக்காக எழுதிக் கொடுத்த‍ பண்டிகை மற்றும் சமையற் குறிப்புகளைச் சேமிக்க‍ வே இந்தப் பகுதி