ஒப்பாரி

My blogs

About me

Introduction இப்போதைக்கு வெட்டிப்பயல்தான், கொஞ்சம் சோம்பேறியும் கூட. சமுதாயத்தின் மீது சில கோபங்கள் உண்டு எனினும் ஒப்பாரி வைப்பதைத்தவிர வேறெதுவும் செய்ய முடியவில்லை.