Rahul Patil

My blogs

About me

Gender Male
Industry Law
Location Pune, Maharashtra, India
Introduction या ब्लोग वरिल सर्व कविता आणी गाणे सन्ग्रहित आहेत व मराठी कविता प्रेमींसाठी येथे एकत्र केल्या आहेत कोणत्याहि प्रकारे कॉपीराईट भंग करण्याचा वा कोनाच्य भावना दूखावन्याचा उद्देश नाही.जेथे शक्य झाले आहे तेथे सर्व लेखक व कवींची नावे दीली आहेत. चूकुन एखादे नाव राहिले असल्यास व कवितांवर कोनाचा हक्क असल्यास कृपया लक्षात आणुन द्यावे हि विनंती.मराठी कविता व गाण्यांच्या प्रेमींसाठी व मराठी भाषेतील गोडी सर्वांना अनूभवता यावी या साठी हा प्रयत्न.सूचनांचा जरूर जरूर विचार केला जाईल.