- யெஸ்.பாலபாரதி

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Publishing
Occupation செய்தியாளர்
Location சென்னை, தமிழ்நாடு, India
Introduction சொந்த வூட்டுக்கு வாங்க