...പാപ്പരാസി...

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Publishing
Occupation Sports Photographer
Location ദോഹ, ഖത്തര്‍
Introduction ‍സ്പോര്‍ട്സാണ്‌ മുഖ്യ വിഷയമെങ്കിലും മറ്റുള്ളത്‌ കാണാതിരിക്കുന്നതെങ്ങിനെ !....... തലക്കെട്ട്:സഹയാത്രികന്‍ ദോഹ ഖത്തര്‍ +974 5463404