തമനു

My blogs

About me

Gender MALE
Location Dubai, UAE, United Arab Emirates
Introduction ഉത്തമന്‍ ന്നാരുന്നു പേര്‌. ഇസ്കൂളില്‍ ചേര്‍ത്തപ്പോ ഉ എന്ന തല മുറിച്ചു കളഞ്ഞു തമന്‍ എന്നാക്കി. ഇപ്പൊ ഉ പുറകേ നടക്കുന്നു എന്നെ തല തിരിഞ്ഞവനാക്കാനായി. ...... ജനനം പത്തനംതിട്ടയിലെ ഇലന്തൂരില്‍