சிறில் அலெக்ஸ்

My blogs

About me

Gender Male
Industry Consulting
Location Chicago, Illinois, United States
Interests இசையும், கலைகளும், மதங்களும், தத்துவமும், தமிழ்ப்பதிவுகள், தமிழ்ப்பதிவர்கள், கன்னியாகுமரி, முட்டம், சென்னை, இந்தியா
Favorite Movies சினிமா பிரியன் என்ற வகையில் எண்ணிக்கை அதிகம்
Favorite Music சுவையான எந்த தமிழ் பாட்டும், யானி, மற்றும் Elton John Madonna, MLTR போன்ற சில Pop பாடகர்கள்
Favorite Books சில ஆங்கில நாவல்கள், ஆண்டனி டி மெலோவின் புத்தகங்கள். கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக எதையும் படித்து கிழிக்கவில்லை