Εύδοξος

About me

Occupation Astronomer, mathematician, geographer
Location Metropolis, Universe
Introduction ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ